Satış Koşulları

Satış koşullarına ait sözleşme, tarafınıza karşılıklı olarak imza altına alınmak suretiyle e-posta yolu ile gönderilecektir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcının Satıcı’ya ait elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihinde 27866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

2.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri ve garanti koşulları tarafınıza belirtilmiştir/belirtilecektir.

3. GENEL KOŞULLAR

3.1. ALICI, teklifte adı geçen ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ve garanti koşullarına ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI Tüketici; adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3. Listelenen ve teklif dosyasında ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hata ile yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında müşteriye bildirecek olan güncel fiyat geçerlidir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla ödeme yapılmış ise farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşteri talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

3.4. Ürün belirtilen sevk adresine ulaşıyıncaya kadar ürün sorumluluğu SATICI’ya aittir. Ürünün indirilmesi, kurulması sırasında oluşabilecek problemler SATICI’nın yükümlülüğü altında değildir.

3.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.

3.7. SATICI, sipariş konusu ürünün/lerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI ‘ya bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

3.8. Ürünün/lerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün/ler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.
Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /veya EFT şeklinde yapılacaktır.

4. EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI

“ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak
yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.